Definicje:

 1. Uczestnik - każda osoba skierowana do udziału w odpowiednim szkoleniu, wskazana w Zleceniu z imienia i nazwiska, będąca Zleceniodawcą lub pracownikiem Zleceniodawcy.
 2. Szkolenie - odpowiednio wybrane i ustalone w zleceniu szkolenie zwierające się w ofercie firmy.
 3. Zaświadczenie - pisemny dokument wystawiony każdemu Użytkownikowi, po ukończeniu okresowego szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym
 4. Zleceniobiorca – Akter Przemysław Czyżewski, ul. Miłosza 46/8, 80-126 Gdansk, Nip: 583-214-60-18 , Regon: 221909854
 5. Zleceniodawca - osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu, będąca stroną Zlecenia.
 6. Zezwolenie - to prawo do korzystania z platformy szkoleniowej, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie zezwolenia dla większej ilości Uczestników na korzystanie z platformy szkoleniowej należy rozumieć jako możliwość korzystania z wykupionego szkolenia przez określoną ilość, tych samych zidentyfikowanych Uczestników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do szkolenia.

I.   Informacje ogólne

 1. Korzystanie z platformy szkoleniowej oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem platformy szkoleniowej jest firma AKTER Przemysław Czyżewski zarejestrowana przy ul. Miłosza 46/8 w Gdańsku. Numer NIP: 583-214-60-18 REGON: 221909854
 3. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Firma AKTER zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty platformy szkoleniowej, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

II.   Zasady zamawiania

 1. Aby dokonywać zakupu szkolenia na naszej platformie szkoleniowej, należy wypełnić formularz swoimi danymi. Po złożeniu zamówienia na podany przez Zleceniodawcę adres e-mailowy przesłany zostanie mail z informacją o zamówieniu. 
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.
 3. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 10 dnia od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. 
 4. AKTER platforma szkoleniowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach platformy, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach. Jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

III.   Płatności i dostawa towarów

 1. Udostępnienie szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za szkolenia. Uiszczenie opłaty za Zezwolenie będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy droga poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Użytkowników.
 2. Opłata za Zezwolenie zawiera koszt jednorazowego wystawienia i przesłania pisemnego zaświadczenia (lub zaświadczeń w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) o ukończeniu Szkolenia przesyłką listowną na adres odpowiednio wskazany w formularzu przez Zleceniodawcę.
 3. Koszty wysyłki certyfikatów pokrywane są przez firmę Akter Przemysław Czyżewski.
 4. Certyfikaty są dostarczane do klienta za pośrednictwem poczty, pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 5. Termin uruchomienia zamówionych szkoleń wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu wpływu należności na rachunek bankowy.
 6. Firma Akter Przemysław Czyżewski nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe opóźnienia spowodowane złą pracą poczty.
 7. Płatności należy dokonać bezpośrednio przelewem na nasze konto bankowe. W takim wypadku prosimy o podanie w tytule płatności imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. (Dane te są niezbędne. Brak ich spowoduje wydłużenie czasu realizacji Twojego zamówienia, lub nie zrealizowanie tego zamówienia.) Dane do przelewu:

AKTER Przemysław Czyżewski

80-126 Gdańsk, ul. Miłosza 46/8

NIP: 583-214-60-18

mBANK: 62 1140 2004 0000 3202 7478 3659

IV.  Ukończenie szkolenia i certyfikat

 1. Ukończenie szkolenia wymaga zapoznania się ze wszystkimi tematami oraz rozwiązania testu końcowego.
 2. Podstawą wydania certyfikatu - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu końcowego (min. 70% poprawnych odpowiedzi).
 3. Uczestnik zobowiązuje się samodzielnie wypełnić test.
 4. Wszystkie pytania testu są pytaniami jednokrotnego wyboru (prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź).

V.  Prawa autorskie

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz grafiki znajdujące się na platformie szkoleniowej  są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Akter Przemysław Czyżewski.

VI.  Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich to się odbywa.

1.    O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania ze szkoleń stacjonarnych jak i internetowych oraz o dane zapisywane w plikach cookies podczas odwiedzania naszej witryny www.

2.    Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest: Akter Przemysław Czyżewski, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Miłosza 46/8.

3.    Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zlecenia dotyczącego świadczenia usług bhp, w tym przeprowadzania szkoleń okresowych.
Przetwarzamy te dane w celu:

• obsługi zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez formularz kontaktowy),
• kontaktu ze zleceniodawcą lub uczestnikiem szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług,
• możliwości zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• monitorowania aktywność uczestników szkoleń, obejmującą wykonywane szkolenia internetowe oraz test końcowy,
• obsługi ewentualnych reklamacji,
• dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasz serwis i usługi,
• prowadzenia analizy statystycznej.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4.    Komu możemy przekazać dane?

Nie przekazujemy danych żadnemu innemu podmiotowi gospodarczemu.
Przetwarzamy je na użytek własny, związany z obsługą bhp i prowadzeniem szkoleń okresowych bhp.

5.    Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Każde przetwarzanie danych osobowych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
Dane wykorzystywane w celu przeprowadzenia szkolenia i prawidłowego wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

7.    Czy musisz podać nam dane osobowe? 

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć usługę:
• informacje o firmie: adres email, nazwa firmy, adres, NIP,
• dane każdego z uczestników szkolenia: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszej platformy szkoleniowej, uniemożliwi nam to też wystawienie zaświadczeń ukończenia szkolenia.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

8.    Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
• maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zakończenia wykonania umowy.

9.    Jakie masz uprawnienia wobec administratowa w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII.   Pozostałe ustalenia

 1. Złożenie zamówienia na szkolenia znajdujące się na Akter platformie szkoleniowej oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu.
 2. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).