Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

ergonomia

1.     OŚWIETLENIE zapewniające komfort pracy:

-       oświetlenie dzienne i elektryczne

-       poziom natężenia oświetlenia ok. 500 lx

-       należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie oraz odbiciowe przez stosowanie opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.

2.     POZIOM HAŁSU

-       do pracy umysłowej bez mechanicznych i elektrycznych źródeł hałasu: 45-50 dB/A

-       do prac biurowych: 55-60 dB/A

-       do prac dyspozytorskich (callcentre): 65-70 dB/A

3.     MIKROKLIMAT

-       wilgotność względna powietrza pomieszczeń przeznaczonych do pracy z monitorami min. 40%.

-       temperatura min. 18o (optymalnie 20-24°C zimą i 23-26°C latem),

-       wymiana powietrza: mechaniczna - wymuszenie przepływu powietrza z prędkością ok. 0,1 m/s. (wymiana nie odczuwana jako przeciąg) lub naturalna - przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny być często, co 3-4h wietrzone, zwłaszcza w okresie grzewczym,

4.     STANOWISKO PRACY

-       wysokość pomieszczenia min. 3m (war. 2,5m)

-       min. 13m3 wolnej objętości pomieszczenia

-       min. 2m2 wolnej powierzchni podłogi

-       podłoga gładka, wykładzina antyelektrostatyczna,

-       dostateczna przestrzeń pracy, pozwalająca na umieszczenie wszystkich elementów w zasięgu,

-       swobodny dostęp do stanowiska,

-       przejścia min. 60cm szerokości,

-       odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić min. 0,6 m,

-       odległość między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora min. 0,8 m

5.     MONITOR EKRANOWY

-       znaki na ekranie wyraźne i czytelne, obraz na ekranie stabilny, jaskrawość i kontrast znaku na ekranie łatwe do regulowania,

-       regulacje ustawienia monitora min. 20° w tył i 5° w przód oraz obrót min. 120° (po 60° na boki),

-       ekran pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr,

-       w razie potrzeby oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół (dostosowanie stanowiska do indywidualnych cech antropomorficznych prac.),

-       ustawienie monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła,

-       odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400÷750 mm.

6.     KLAWIATURA

-       powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy,

-       konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy, odpowiednia wysokość, regulacja kąta nachylenia w zakresie 0÷15°,

-       powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

7.     BIURKO

-       konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

-       wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy,

-       ustawienie klawiatury w odległości min. 100mm od przedniej krawędzi stołu,

-       ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji,

-       powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.

Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała:

-       naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem min. kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,

-       odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20°÷50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika,

-       odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

ergomenJeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika. Uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem - między ekranem monitora i klawiaturą - lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.

8.     KRZESŁO

-       stabilne, podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi,

-       wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

-       regulacja wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi,

-       regulacja wysokości oraz pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu,

-       mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej,

-       wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

-       możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

-       podłokietniki.

9.     PODNÓŻEK - na życzenie pracownika, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie ustawienie stóp na podłodze

-       kąt pochylenia w zakresie 0°÷15°

-       wysokość powinna być dostosowana do potrzeb pracownika,

-       powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.

10.  OPROGRAMOWANIE

-       odpowiednie do przewidzianego zadania,

-       dostosowane do poziomu wiedzy i doświadczenia pracownika, wyświetlające informacje w formie i tempie odpowiednim dla pracownika,

-       systemy komputerowe muszą zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu,

-       bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy.

11.  PRZERWY W PRACY

-       obsługującym komputer zaleca się przerwy w pracy na odpoczynek wzroku i zmianę pozycji - po każdej godzinie pracy 5 minut przerwy (zaleca się wykorzystanie przerwy na ćwiczenia relaksacyjne) lub łączenie prac nie obciążających wzroku i wykony-wanych w innej pozycji (przy nie przekraczaniu godziny pracy przy obsłudze monitora),

12. OKULARY KORYGUJĄCE WZROK

-       pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (w praktyce stosuje się, że pracodawca pokrywa koszty szkieł korekcyjnych parametrach przepisanych przez lekarza, oraz robocizny, natomiast wysokość dofinansowania do oprawek odpowiada co najmniej kosztowi opraw standardowych).